Ajankohtaista

Syysliittokokous 2018

Syysperhepäivillä Siuntion kylpylässä järjestettiin Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liiton sääntömääräinen liittokokous 18.11.2018 klo 10:00.

Läsnä liittokokouksessa oli kuusi virallista edustajaa seitsemästä jäsenyhdistyksestä.

Irja Seilola valittiin kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi liiton puheenjohtajaksi.

Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2019. Lisäksi määrättiin hallituksen ja sen asettamien valio- ja toimikuntien palkkiot seuraavaksi kalenterivuodeksi, määrättiin varsinaisten jäsenten jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi ja  hyväksyttiin liiton tulo- ja menoarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi.

KLVL:n hallitus 2019-2020

Liittokokouksessa valittiin KLVL:n hallitus ensimmäistä kertaa uusien sääntöjen mukaan. Sääntöjen mukaan hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain puolet (1/2). Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset ratkaistiin arvalla.

Vuonna 2019 erovuoroiset jäsenet tummennettuna.

Varsinaiset jäsenet:

Margareta Ingves, DHBS rf
Teija Viiru, Keski-Suomen KLT ry
Minna Pajari, KLT ry
Ari Haaranen, Joensuun ja Kuopion seudun KLT ry
Jarno Saurento, Lapin KLT ry

Anna Kiviniemi-Pulli, Oulun KLT ry
Milla Miiluniemi, Pohjanmaan KLT ry
Jenni Lanu, Saimaan KLT ry
Anne Kuusiluoto, Satakunnan KLT ry
Satu-Maria Kuittinen, Tampereen seudun KLT ry
Anu Juutilainen, liittokokouksen valitsema edustaja

Varajäsenet:

Hannele Rabb, DHBS rf
Katri Siltanen, Keski-Suomen KLT ry
Raul Soisalo, Kuopion seudun KLT ry
Minna Rasi, Lapin KLT ry
Marja Linsuri, Oulun KLT ry
Henna Palomäki, Pohjanmaan KLT ry
Suvi Espo, Saimaan KLT ry
Taina Lehtimäki, Satakunnan KLT ry
Satu Rintamäki, Tampereen seudun KLT ry

 

Marraskuun uutiskirje on ilmestynyt

Voit lukea viimeisimmän uutiskirjeen täältä.

Mikäli et vielä tilaa KLVL:n uutiskirjettä, nyt on hyvä aika korjata asia! Uutiskirje ilmestyy joka kuukauden 15. päivä. Saat uutiskirjeen kautta ajankohtaisia järjestökuulumisia ja tietoa KLVL:n kursseista ja tapahtumista.

Tilaa uutiskirje

Tule mukaan nostamaan nuorten ääni kuuluviin

Nuoret vaikuttajina -projektin tavoitteena on saada eri tavoin vammaisten tai erityistukea tarvitsevien nuorten / nuorten aikuisten ääni kuuluviin erityisesti koulutukseen ja työelämään liittyvissä asioissa ja vaikuttaa mahdollisiin epäkohtiin yhteiskunnassa.

Projekti etsii nyt erityisesti kuulovammasta nuorta aikuista, joka haluaisi vaikuttaa kuurojen ja heikkokuuloisten lasten, nuorten ja aikuisten koulutus- ja työllistymisasioihin. Juuri nyt olisi erityisen tärkeää saada mukaan joku, jolla on haasteita kuulemisen kanssa, sillä se on näkökulma, joka ryhmästä vielä puuttuu.

Mitä tehdään?

Kootaan noin kuuden nuoren tiimi, jossa kaikki saavat äänensä kuuluviin ja pääsevät ideoimaan projektia yhdessä alusta lähtien. Pidetään vapaamuotoisia suunnittelutyöpajoja / ryhmä- ja yksilöhaastatteluja, joissa etsitään projektiin aiheita nuorten omasta elämästä.

Keskitytään nuorten arjessa vastaan tuleviin tilanteisiin. Painopiste on erityisesti koulutukseen ja työelämään liittyvissä siirtymissä (kesätyöt, hakeminen opiskelemaan, opintojen aloittaminen, valmistuminen, siirtyminen työelämään yms.)

Tiimistä tehdään n. 3 hengen ryhminä vierailuja tahoille, joilla asioista päätetään ja joilla niihin vaikutetaan. Nuoret haastattelevat näiden tahojen edustajia yhteisen ideoinnin pohjalta. Vaikuttamistyön suunnittelija Elina Mäkikunnas hoitaa käytännön järjestelyt ja on aina mukana vierailuilla. Mahdollisia vierailukohteita ovat esim. Yhdenvertaisuusvaltuutettu, Työ- ja elinkeinoministeriö, Elinkeinoelämän keskusliitto yms.

Asioista, joita ideoinnin ja vierailujen yhteydessä nousee esiin, tehdään somenostoja ja julkaisuja; tuloksia tuodaan mahdollisimman konkreettisesti esiin, jotta nuorten tilanteelle saadaan näkyvyyttä yhteiskunnassa!

Keitä tarvitaan mukaan?

Eri tavoin vammaisia tai erityistukea tarvitsevia (mahdollisimman erilaisilla tavoilla liikuntarajoitteisia, aistivammaisia, autismin kirjoon kuuluvia yms.) nuoria / nuoria aikuisia (n. 16-26-vuotiaita).

Nuoria, jotka ovat erilaisissa elämäntilanteissa: jo mukana työelämässä, vasta miettimässä opiskelupaikkaa, aloittelemassa opintoja, opiskelemassa ehkä jo kolmatta ammattia … Olisi tärkeää saada erilaisia näkökulmia mukaan kuitenkin siten, että koulutus ja / tai työelämä tai näihin liittyvät haaveet ovat mukaan tulevalle nuorelle ajankohtaisia.

Olisi tärkeää saada mukaan uusia ääniä ja tarjota mahdollisuus heille, jotka eivät välttämättä toistaiseksi ole päässeet mukaan vaikuttamaan aktiivisesti asioihin.

Nuoria, jotka pystyvät aloittamaan projektissa loka-marraskuussa ja ehtivät osallistumaan siihen säännöllisesti (noin kerran kuussa joko livenä tai etänä + vierailut) loppukevääseen asti. Kuuden hengen ryhmä työskentelee vapaamuotoisesti ja joustavasti ja työskentelyssä voidaan hyödyntää etäyhteyksiä. Pääsääntöisesti toiminta tapahtuu kuitenkin pääkaupunkiseudulla. Vierailuja tehdään talven ja kevään aikana ja jokainen ryhmäläinen pääsee mukaan vähintään yhdelle vierailulle.

Mitä toiminnasta saa?

Tämä on ainutlaatuinen tilaisuus tuoda esiin asioita, joita yhteiskunnassa pitäisi kehittää sekä saada lisää huomiota jo olemassa oleville hyville käytännöille. Tässä projektissa sinua kuunnellaan ja pääset konkreettisesti tapaamaan henkilöitä, jotka yhteiskunnassa vaikuttavat.

VAMLAS palkitsee kaikki osallistujat lahjakorteilla ja korvaa 2-3 menopaluuta Helsinkiin sellaisille osallistujille, jotka tulevat mukaan pääkaupunkiseudun ulkopuolelta.

Saat uusia kontakteja ja pääset osaksi porukkaa, jossa on muita nuoria vaikuttajia. Jokaisen nuoren rooli ryhmässä on erittäin tärkeä, jotta nuorten erilaiset taustat ja tilanteet tulevat monipuolisesti huomioiduiksi.

Lisätietoja ja yhteydenotot: 

Elina Mäkikunnas
Vaikuttamistyön suunnittelija
Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö, Mikonkatu 8 A 9. krs, 00100 Helsinki
Puh. +358 44 7055 986, sähköposti elina.makikunnas@vamlas.fi

Opinnäytetyö kuulovammaisten lasten integraatiosta päiväkodeissa

Uusi kuulovammaisten lasten arkeen liittyvä sosiaalialan (varhaiskasvatus) opinnäytetyö on julkaistu Metropoliassa.

Nana Riutta & Mari Vankka tutkivat vanhempien näkemystä kuulovammaisten lasten integraation onnistumisesta päiväkodeissa Helsingissä. Opinnäytetyö on luettavissa Theseuksessa.

”Opinnäytetyön johtopäätöksenä todettiin, että vanhemmat toivovat kuulovammaisille lapsilleen pienempiä ryhmiä, joissa olisi pysyvä viittomakielentaitoinen tai tukiviittomia taitava henkilökunta. Vanhemmilla esiintyi myös toiveita kuulovammaisten lasten omasta ryhmästä, jossa heillä olisi aiheeseen perehtynyt ja kouluttautunut henkilökunta sekä vertaistukea. Toisena isona asiana tutkimuksesta kävi ilmi, kuinka itsenäisesti vanhemmat joutuvat etsimään ja kyselemään tietoa tukitoimista sekä apuvälineistä. Erilaiset vertaistukiryhmät sekä kolmas sektori ovat olleet suurimpana tiedonlähteenä vanhemmille.”

Tässä on tärkeää tietoa niin päiväkohtien johtajille kuin päättäjillekin. Integraatiolle pitää olla riittävästi resursseja, jotta se todella palvelee erityislasten perheitä.

Joensuun ja Kuopion seudun KLT:n pikkujoulut

Tervetuloa Joensuun ja Kuopion Seudun Kuulovammaisten Lasten Tuki ry:n HopLop pikkujouluihin sunnuntaina 2.12.2018!

 

JOENSUUSSA:

KELLO 11 SAAPUMINEN

KL 12.15-13.45 DISKOHUONEESSA PUUROTARJOILU

Tarjolla myös pipareita, mehua ja kahvia, glögiä

Ilmoittaudu Saaralle!

Mainitse samalla erityisruokavaliot

 

KUOPIOSSA:

KELLO 11 SAAPUMINEN

KL 12.00-13.30 DISKOHUONEESSA PUUROTARJOILU

Tarjolla myös pipareita, mehua ja kahvia

Ilmoittaudu Katjalle!

Mainitse samalla erityisruokavaliot

 

Yhdistys tarjoaa pikkujoulut!

 

Ilmoittautumiset pyydetään 16.11.2018 mennessä!

Saara: 0451339422 (vain viestit) tai joensuunkuopionklt@gmail.com

Katja: khiitura81@gmail.com

 

Joensuun HopLop, Raatekankaantie 4, 80100 Joensuu

Kuopion HopLop, Siikaranta 9 B,70620 Kuopio