Jäsenkysely 2019

Toivomme, että voisit käyttää hetken jäsenkyselymme täyttämiseen, jotta voimme edelleen kehittää toimintaamme vastaamaan paremmin jäsenistön toiveita ja tarpeita. Mielipiteesi on meille tärkeä!

Mikäli et halua vastata johonkin kysymykseen voit laittaa viivan tekstikenttään, niin pääset siirtymään seuraavaan kohtaan.

Vastanneiden kesken arvomme Taru Anttosen ja Minna Karppisen toimittaman Sankaritarinoita tytöille (ja kaikille muille) -kirjan tai Aleksis Salusjärven ja Emmi Jäkön toimittaman Sankaritarinoita pojille (ja kaikille muille) -kirjan. Mikäli haluat osallistua arvontaan, jätäthän kyselyn lopussa yhteystietosi. Kyselyyn vastaaminen tapahtuu täysin anonyymisti eikä arvontaa varten jätettyjä yhteystietoja yhdistetä muihin vastauksiin.

Kaikkia kyselyn tietoja käsitellään luottamuksellisesti eikä niitä luovuteta ulkopuolisille.

Vastausaikaa on 16.06.2019 asti. Voit tallentaa ja jatkaa kyselyn täyttämistä myöhemmin. Vastaamiseen kannattaa varata noin 10-15 minuuttia aikaa.

VASTAA KYSELYYN

Kiitos ajastasi ja vastauksistasi!

Toukokuussa keräsimme jäsenistöltä palautetta vuosittaisen jäsenkyselymme kautta. Palaute auttaa meitä kehittämään toimintaamme ja vastaamaan jatkossa paremmin kohderyhmiemme tarpeisiin, joten erityisen suuri kiitos kaikille vastanneille!

2018 jäsenkyselyn tulokset: 

Kiinnostavimpina kurssiteemoina pidettiin ammatinvalintaa- ja jatko-opiskelua, kieltä ja kommunikaatiota sekä sosiaalisia taitoja.

Kuuloalaan liittyvistä aiheista eniten kiinnostivat suomalainen viittomakieli, keskivaikea kuulovamma, lievä kuulovamma sekä sisäkorvaistuteasiat.

Kurssien nykyisen määrän koki jopa 85 % vastaajista sopivaksi ja loput olivat sitä mieltä, että kursseja voisi olla vielä enemmänkin.

Tapahtumiin ja kursseihin osallistumisen suurimpina kynnyskysymyksinä koettiin kaikissa ikäryhmissä tapahtuman sijainti ja ajankohta sekä ohjelman sisältö ja lisäksi vertaistuen ja muiden samanikäisten lasten läsnäolo.

Vertaistoimintamme vastaa suurimman osan (75 %) tarpeisiin. Niiden kohdalla, jotka kokivat, että toiminta ei vastaa tarpeisiin, oli syynä usein se että, että lapset ovat jo täysi-ikäisiä.

Tärkeimpinä viestintäkanavina koettiin jäsenkirje, Nappi-lehti, www-sivut ja Facebook. Sosiaalisen median viestinnän määrään yli 80 % oli tyytyväisiä ja loppujen mielestä voisimme olla vielä aktiivisempia somessa. Jäsenkirjeen sisältö koettiin informatiivisena ja ilmestymisväli sopivana.

Edunvalvonnan toivottiin keskittyvän ensisijaisesti kuunteluesteettömän yhteiskunnon luomiseen, kielen ja kommunikaation edistämiseen sekä tasa-arvon lisäämiseen jatkokoulutus- ja ammatinvalinta-asioissa.