Syysliittokokous 2018

Syysperhepäivillä Siuntion kylpylässä järjestettiin Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liiton sääntömääräinen liittokokous 18.11.2018 klo 10:00.

Läsnä liittokokouksessa oli kuusi virallista edustajaa seitsemästä jäsenyhdistyksestä.

Irja Seilola valittiin kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi liiton puheenjohtajaksi.

Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2019. Lisäksi määrättiin hallituksen ja sen asettamien valio- ja toimikuntien palkkiot seuraavaksi kalenterivuodeksi, määrättiin varsinaisten jäsenten jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi ja  hyväksyttiin liiton tulo- ja menoarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi.

KLVL:n hallitus 2019-2020

Liittokokouksessa valittiin KLVL:n hallitus ensimmäistä kertaa uusien sääntöjen mukaan. Sääntöjen mukaan hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain puolet (1/2). Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset ratkaistiin arvalla.

Vuonna 2019 erovuoroiset jäsenet tummennettuna.

Varsinaiset jäsenet:

Margareta Ingves, DHBS rf
Teija Viiru, Keski-Suomen KLT ry
Minna Pajari, KLT ry
Ari Haaranen, Joensuun ja Kuopion seudun KLT ry
Jarno Saurento, Lapin KLT ry

Anna Kiviniemi-Pulli, Oulun KLT ry
Milla Miiluniemi, Pohjanmaan KLT ry
Jenni Lanu, Saimaan KLT ry
Anne Kuusiluoto, Satakunnan KLT ry
Satu-Maria Kuittinen, Tampereen seudun KLT ry
Anu Juutilainen, liittokokouksen valitsema edustaja

Varajäsenet:

Hannele Rabb, DHBS rf
Katri Siltanen, Keski-Suomen KLT ry
Raul Soisalo, Kuopion seudun KLT ry
Minna Rasi, Lapin KLT ry
Marja Linsuri, Oulun KLT ry
Henna Palomäki, Pohjanmaan KLT ry
Suvi Espo, Saimaan KLT ry
Taina Lehtimäki, Satakunnan KLT ry
Satu Rintamäki, Tampereen seudun KLT ry