Suomen UNICEF: Suomen on parannettava vammaisten lasten asemaa

UNICEFin 30.5.2013 julkistettu kansainvälinen vuosiraportti nostaa esille maailman vammaisten lasten oikeudet. Monet raportin suosituksista eivät toteudu myöskään Suomessa. 

Vammaisilla lapsilla on samat ihmisoikeudet kuin kaikilla muillakin lapsilla. Niiden toteutumisessa on kuitenkin suuria puutteita – ei vain kehitysmaissa, missä suurin osa maailman vammaisista lapsista asuu, vaan myös Suomessa.

Suomen UNICEF kokosi raportin julkistamisen alla yhteenvedon, jossa kerrotaan kuinkaThe State of the World’s Children 2013: Children with Disabilities -raportin kansainväliset suositukset toteutuvat Suomessa.

– Katsauksen lopputulos on kiistaton. Suomessa on tehtävä vielä paljon töitä vammaisten lasten oikeuksien parantamiseksi, Suomen UNICEFin ohjelmajohtaja Inka Hetemäki sanoo.

Vammaisille lapsille ja nuorille ei esimerkiksi anneta mahdollisuuksia osallistua omaa elämäänsä koskevaan päätöksentekoon ja heitä syrjitään monilla elämänalueilla.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa on niin suuria puutteita, että vammaisten lasten perheet joutuvat tekemään itsestään lastensuojeluilmoituksia saadakseen heille lakisääteisesti kuuluvaa tukea.

Monen peruskoulunsa päättävän vammaisen nuoren annetaan ymmärtää, että on vain tiettyjä vammaisille sopivia opiskelupaikkoja ja ammatteja.

– Vammainen nuori voi pärjätä elämässä siinä missä muutkin. Siihen vaaditaan kuitenkin taistelutahtoa. Olennaista olisi ymmärtää, ettei pärjäämisen pitäisi olla niin vaikeaa: vammaisille lapsille ja nuorille kuuluu samat oikeudet ja mahdollisuudet kuin muillekin. Ei niistä pitäisi tarvita taistella, YK-nuorisodelegaatti Tytti Matsinen sanoo.

Näkövammainen Matsinen juonsi raportin julkistamisseminaarin. Ulkoministeriössä järjestetyssä seminaarissa tarkasteltiin vammaisten lasten oikeuksien toteutumista globaalisti sekä sitä, kuinka Suomi edistää vammaisten lasten oikeuksia kotimaassa ja maailmalla.

Seminaarin pääpuhuja oli Marta Santos Pais, YK:n pääsihteerin erityisedustaja lapsiin kohdistuvan väkivallan vastaisessa työssä. Vammaiset lapset ovat muita lapsia alttiimpia väkivallalle, myös seksuaaliselle väkivallalle.

Myös suomalaiset vammaisjärjestöt ovat saaneet omilta toimijoiltaan tietoja, joiden valossa vaikuttaa siltä että Suomessa asuvat vammaiset tytöt ja nuoret naiset kohtaavat seksuaalista väkivaltaa huomattavan usein.

Suomi ei ole ratifioinut vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevaa yleissopimusta. Ratifioinnin viivästyminen on vaikuttanut siihen, miten vammaisten yhdenvertaista asemaa yhteiskunnassa edistetään ja vammaisten kohtaamaa syrjintää vähennetään.

SUOMEN UNICEFin LEHDISTÖTIEDOTE 30.5.2013