Poikkeustilan vaikutukset perhearkeen – haastattelu Nappi-lehteen?

Etsimme Nappi-lehteä varten muutamia perheitä haastateltavaksi. Haastattelun aiheena on nykyisen poikkeustilan vaikutukset perhe-arkeen: etätöiden ja lastenhoidon yhdistäminen, etäopiskelu, vertaisuuden toteutuminen ym.

Löydät alta kysymyslistan, jolla lähestymme aihetta. Mikäli innostut tästä mahdollisuudesta, niin pyydämme vastaamaan ennakkoon näihin kysymyksiin kirjallisesti ja lähettämään ne toimittajallemme osoitteeseen jukka.vuorio@klvl.fi, 15.4. mennessä. Liittäkää mieluusti mukaan myös kuva perheestä! Toimittajamme on sitten yhteydessä ja pyytää tarvittaessa täydentäviä tietoja.

  • Minkälainen perheenne on? Minkä ikäisiä lapset ovat? Jos lapsella on kuulovamma, minkälainen se on?
  • Miten koronan tuomat muutokset yhteiskuntaan ovat näkyneet perheessänne?
  • Jos olette yhdistäneet etätyön ja lapsen tai lapsien kotihoidon, miten se on toiminut?
  • Jos peruskouluikäinen lapsenne opiskelee kotona, miten se on toiminut? Mitä ”kotikoulun” lukujärjestyksessä? Miten lukujärjestys on laadittu?
  • Onko koululta/opettajilta saanut riittävästi ohjeita? Ovatko ohjeet olleet yksilöllisiä vai luokka/koulukohtaisia?
  • Miten koulu tai yhteiskunta muuten voisi tukea tai kehittää opiskelun onnistumista?
  • Miten vertaisuuden toteuttaminen onnistuu näinä aikoina? Perheen omat vinkit, ajatukset ja kokemukset?
  • Minkälaista puuhaa olette keksineet lapsille?
  • Miten olette puhuneet tilanteesta lapsille / lasten kanssa?
  • Mitä muuta haluaisitte sanoa koronaviruksen tuomista muutoksista elämäänne tai yhteiskuntaan?