Mitä yläkoulun jälkeen?

Jatko-opinnot ja uravalinta ovat polttavia kysymyksiä kaikille yläkouluikäisille nuorille, eikä vähiten heille, joilla on myös erityistarpeita. Myös kuulovammaisen nuoren lähtökohtana tulevalle opinto- ja ammattipolulle tulee olla hänen omat toiveensa, kiinnostuksensa ja vahvuutensa.

Ammatin ja opintopolun valinnassa on kuitenkin hyvä huomioida pitkän aikavälin jaksaminen kuulovamman vuoksi. Ammatinvalinnan ohjaukseen on panostettava hyvin, jotta nuoren unelmat ja vahvuudet sovitetaan yhteen realististen tavoitteiden kanssa.

On tärkeää, että nuori pääsee tapaamaan jo työelämässä olevia kuulovammaisia sekä muita kuulovammaisia opiskelijoita. Hän saa tällä tavoin vertaistukea sekä ideoita erilaisista mahdollisuuksista, joita hän voi kenties itsekin tavoitella.

Syyskuun 28. päivä järjestämme Pajulahdessa kurssin, jossa pohditaan vastauksia otsikossa esitettyyn kysymykseen. Kurssilla on paneelikeskustelu, jossa eri alojen opiskelijat ja ammattilaiset jakavat kokemuksiaan omilta opinto- ja urapoluiltaan. Tämän jälkeen kurssilla on myös kysy ammattilaiselta -osio, jossa keskitytään esteettömyyskysymyksiin ja opiskelijan tukemiseen opintojen aikana.

Maarit Lasanen on tutkinut kuulovammaisten lasten ja nuorten vertaistukikokemuksia heidän omasta näkökulmastaan väitöskirjassaan: ”Ei tarvi pelätä, että olis erilainen”: etnografinen tutkimus pohjoissuomalaisten kuulovammaisten lasten vertaistukiryhmätoiminnasta.

Lasanen uskoo, että vahva identiteetti ja positiivinen minäkuva vievät kasvavia lapsia ja nuoria pitkälle ja vertaistuella näitä asioita voidaan vahvistaa merkittävästi. Lasasen tutkimus toi myös esille ideoita, kuinka koulu ja ympäröivä yhteiskunta voisivat tukea kuulovammaista lasta tai nuorta ja mahdollistaa terveen minäkuvan vahvistumista. Tutkimus oli ensimmäinen laatuaan Suomessa ja on sittemmin saavuttanut kansainvälistäkin tunnustusta.

Kurssin kysy asiantuntijalta -osioon saapuu saavutettavuuden erityisasiantuntija ja taiteen tohtori Antti Raike. Raike kertoo minkälaisia seikkoja kouluissa pitäisi osata ottaa huomioon esteettömyyden näkökulmasta, mitä opiskelijan on hyvä osata itse vaatia ja minkälaista tukea koulut voivat saada kuuloesteettömyyden edistämiseen.

Juuri toteutetun jäsenkyselymme tulosten mukaan jatko-opintoihin ja ammatinvalintaan liittyvät asiat askarruttavat ja haastavat jäsenistöämme, ja lisää aihetta käsitteleviä kursseja toivoi 31 % kyselyyn vastaajista. Onkin hienoa, että pystymme nyt jo heti syksyllä tarjoamaan mahdollisuuden nuorille päästä kuulemaan muiden kuulovammaisten opinto- ja urakokemuksista ja saamaan ideoita ja tukea omalle polulle..

Lisätietoa kurssista löydät tapahtumakalenteristamme, jonka kautta voit myös hakea kurssille.