Luota mun vahvuuksiin – Lapsen oikeudet kuuluvat jokaiselle lapselle

Keskiviikkona 20.11. vietetään maailmanlaajuista Lapsen oikeuksien päivää. Tänä vuonna korostetaan erityisesti niiden lasten ja nuorten oikeuksia, joilla on jokin heidän elämäänsä vaikuttava vamma. ”Luota mun vahvuuksiin” on lasten viesti aikuisille.

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan kaikki lapset ovat yhdenvertaisia. Jokaisella lapsella on myös oikeus olla oma itsensä.

– Aikuiset katsovat vammaisia lapsia ja nuoria liian usein heidän diagnoosinsa tai vammansa määrittäminä. Haluamme muuttaa aikuisten asenteita.  Rohkaisemme aikuisia näkemään ja tukemaan jokaisen lapsen vahvuuksia ja mahdollisuuksia, korostaa lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula.

Luota mun vahvuuksiin – muistuttaa myös Lapsen oikeuksien päivän esite, jonka Lastensuojelun Keskusliitto on julkaissut yhteistyössä lapsi- ja nuorisojärjestöjen sekä lapsiasiavaltuutetun kanssa. Lapsen oikeuksien tunnetuksi tekemistä edistää laaja toimijoiden yhteistyöverkosto.

Verkoston toimijat painottavat, että kaikki lapsen oikeudet koskevat myös vammaisia lapsia ja nuoria.

– Jokaisella lapsella on mielipiteitä ja sanottavaa.  Jokaisella lapsella on oikeus leikkiin ja vapaa-ajan toimintaan. Jokaisen lapsen perheellä on oikeus saada tukea ja apua jaksamiseen, sanoo lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula.

Lapsen oikeuksien päivänä on tarpeen myös arvioida, miten vammaisten lasten oikeudet ja tuki heidän perheilleen Suomessa toteutuu. UNICEFin keväällä julkaisema kansainvälinen raportti vammaisten lasten oikeuksista sisälsi suosituksia, jotka tulisi toimeenpanna myös Suomessa. Erityisesti huomio tulisi kiinnittää Suomessa vammaisten lasten omaan osallistumiseen ja vaikuttamismahdollisuuksiin. Perheet eivät saa tarvitsemaansa tukea sujuvasti ja tukijärjestelmät ovat monimutkaisia. Suomen valtio ei myöskään ole vielä ratifioinut vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevaa yleissopimusta.

Vammaisia lapsia pidetään yhä usein palvelun kohteina eikä niinkään yksilöinä, joilla on omaa sanottavaa.

– Jokaisella lapsella on oikeus osallistua ja vaikuttaa. Aikuisten velvollisuus on toimia niin, että myös eri tavoin viestivät lapset tulevat kuulluksi ja ymmärretyksi. Kun lapsen oikeudet toteutuvat, jokainen lapsi saa olla oma itsensä, ainutkertainen ja yhdenvertainen, painottaa lapsiasiavaltuutettu.

Kansainvälisenä lapsen oikeuksien päivänä järjestetään tapahtumia ympäri Suomen. Yksi päätapahtumista on Helsingin Itäkeskuksessa Näkövammaisten Keskusliiton palvelu- ja toimintakeskus Iiriksessä klo 17.30–19.30 järjestettävä koko perheen juhla, missä lapset muun muassa pääsevät tutustumaan sirkuksen saloihin, näyttelyihin ja musiikkiesityksiin.

 

Juhla lähetetään suorana lähetyksenä Kuurojen Liiton viittomakielisessä netti-tv:ssä os. http://www.kl-deaf.fi/nettitv

 

Kaikkien lasten ja perheiden Suomi -tapahtumassa puolestaan keskustellaan perheiden monimuotoisuudesta Helsingin Lasipalatsissa klo 12–17. Tapahtumaa voi seurata suorana lähetyksenä myös internetissä osoitteessa http://www.emmaelias.fi

 

Lapsen oikeuksien päivän alla pyörähtää käyntiin myös kevääseen saakka kestävä Mukana-kampanja, jossa UNICEF haastaa kaikki Suomen harrastus- ja vapaa-ajan toimijat järjestämään esteetöntä toimintaa, johon kaikkien on mahdollista osallistua.

 

Lue lisää tapahtumista osoitteesta www.lskl.fi/lospaiva2013

 

Lapsijärjestöt ja lapsiasiavaltuutettu kampanjoivat myös sen puolesta, että Lapsen oikeuksien päivästä tulisi kalenteriin merkitty vakituinen liputuspäivä. Sisäministeriö on määrännyt valtion virastot liputtamaan ja samaa suositellaan myös muille. Tutustu kampanjaan os. https://www.facebook.com/events/472249562888588

Lue lisää:

Tiedätkö lapsen ihmisoikeuksista? – esitteet (myös ruotsiksi)

http://www.lapsiasia.fi/julkaisut/julkaisu/-/view/1866199

 

Luota mun vahvuuksiin. Lapsen oikeuksien päivä 20.11.2013 -esite
http://www.lskl.fi/verkkokauppa

 

The State of the World´s Children 2013. Children with Disabilities.

http://www.unicef.fi/uutinen-unicef?id=33264726

 

Liputuspäivän kampanja

https://www.facebook.com/events/472249562888588/

http://www.lapsiasia.fi/lapsille-oma-liputuspaiva

http://www.lskl.fi/liputa

 

Lapsen oikeuksien päivät tapahtumat kootusti:

www.lskl.fi/lospaiva2013

Lisätietoja:

Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula

mariakaisa.aula@stm.fi tai puh. 050 530 9697

 

Ohjelmajohtaja Hanna Heinonen
Lastensuojelun Keskusliitto

hanna.heinonen@lskl.fi tai puh. 040 838 4027

YK:n Lapsen oikeuksien sopimusta tehdään tunnetuksi laajassa yhteistyössä, johon osallistuvat lapsiasiavaltuutettu, kymmenet lapsi- ja nuorisojärjestöt sekä viranomaistahot. Vuonna 2013 lapsen oikeuksien päivänä korostetaan erityisesti niiden lasten ja nuorten oikeuksia, joilla on jokin elämäänsä vaikuttava vamma. YK:n yleiskokous hyväksyi lapsen oikeuksien yleissopimuksen 20.11.1989. Yleissopimus on yksi maailman laajimmin maailman laajimmin voimaan saatetuista ihmisoikeussopimuksista.