Levottoman koululuokan vaikutukset

Helsingin Sanomat selvittää kyselyllään, miten levoton koululuokka vaikuttaa lapsen hyvinvointiin ja oppimiseen. Vastaa kyselyyn, että mukaan saadaan myös kuulovammaisten lasten kokemuksia!