Lapsistrategia 2040 -taustaraportti on julkaistu

Lapsistrategiaa pohjustavassa työssä on syntynyt yhteinen visio lapsi- ja perhemyönteisestä Suomesta. Vision saavuttamiseen tarvitaan koko yhteiskunta. Haastamme kaikki mukaan rakentamaan lapsia ja perheitä paremmin tukevaa Suomea.

Strategiaa valmistelevan työn tavoitteena on ollut luoda systeeminen pitkän ajan lapsistrategia, joka perustuu tutkittuun tietoon ja lapsen ihmisoikeuksiin liittyviin kansainvälisiin sopimuksiin sekä voimassa olevaan lainsäädäntöön.

Poikkihallinnollisen strategian pitää kantaa yli hallituskausien lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin tähtäväänä strategiana, joka kattaa kokonaisvaltaisesti lasten, nuorten ja perheiden elämään liittyvät asiat.

Monet tulevaisuudentutkijat arvioivatkin, että seuraavat vuosikymmenet muuttavat maailmaa enemmän kuin edelliset vuosisadat yhteensä.

Tutustu strategiaan visualisoinnin kautta: https://lapsistrategia.visualisoinnit.fi/