Kysely koronapandemiaan liittyvistä kokemuksista

EduRESCUE-hanke tutkii miten korona-aika on vaikuttanut mm. nuorten ja nuorten aikuisten kaverisuhteisiin, hyvinvointiin ja oppimiseen sekä vanhempien / huoltajien hyvinvointiin, vanhemmuuteen ja työssä jaksamiseen.

EduRESCUE-hankkeessa tutkitaan lasten, nuorten, nuorten aikuisten ja perheiden hyvinvointia yhdessä useiden järjestöjen kanssa (mm. Mieli ry, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen Punainen Risti). Hankkeessa halutaan tietää, miten korona-aika on vaikuttanut mm. nuorten ja nuorten aikuisten kaverisuhteisiin, hyvinvointiin ja oppimiseen sekä vanhempien / huoltajien hyvinvointiin, vanhemmuuteen ja työssä jaksamiseen, jotta tulevaisuudessa voitaisiin tehdä asioita paremmin. Tietoa kerätään oheisella kyselylomakkeella, johon vastataan anonyymisti. Hanke tavoittelee mahdollisimman moninaisia kokemuksia, joiden pohjalta viemme nuorten ja perheiden tarpeista viestiä päättäjille ja esimerkiksi koulujen ja oppilaitosten henkilöstölle.

Kielivaihtoehdot Suomi, suomalainen viittomakieli, Ruotsi ja Englanti. Huoltajille ja nuorille on oma kysely.