Kuulotietoa

Do you hear me?

Joka tuhannes lapsi syntyy kuulovammaisena. Lasten kuulovammoista noin 60 % aiheutuu perimästä. Muita syitä ovat sikiöaikaiset häiriöt, sairaudet tai päähän kohdistuvat vammat.

Sisäkorvaperäisten kuulovaurioiden hoitoon käytetään kuulokojeita, jotka tavallisesti tuovat selkeän avun kuulemiseen. Kuulokojeet otetaan käyttöön, jos kuulo on molemmissa korvissa alentunut vähintään lähelle 30 desibeliä.

Sisäkorvaistute on leikkauksessa asennettava sähköinen kuulokoje, joka johtaa ääniaallot suoraan kuulohermoon ja ohittaa näin sisäkorvan. Kuulovammaisina syntyneistä lapsista yli 90 % saa sisäkorvaistutteen.

Kuulokojeiden käyttö edellyttää harjoitusta ja kuntoutusta. Kuntoutuksen tarkoituksena on turvata kuulovammaiselle mahdollisimman normaali puheen ja kielen kehitys.

Kuulokojeen lisäksi tarvitaan yleensä muita apuvälineitä.

Kuulonalenema voi olla lievästä huonokuuloisuudesta täydelliseen kuurouteen. Suurin osa kuulovammaisista lapsista on lievästi tai keskivaikeasti huonokuuloisia. He kuulevat puhetta kuulokojeiden avulla ja kommunikoivat huuliolukua tukena käyttäen.

Kommunikaationa käytetään tarvittaessa viittomakieltä, viitottua puhetta, tukiviittomia tai muita korvaavia kommunikaatiomuotoja. Lisää kielestä ja kommunikaatiosta.