Kuuloavain-hanke käynnistynyt

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry:n ja LapCi ry:n yhteinen Kuuloavain.fi hanke on käynnistynyt maaliskuussa ja projektikoordinaattorina aloitti Anneli Salomaa. Projektin tavoitteena on luoda tieto- ja vertaistukiportaali kuulovammaisen lapsen vanhemmille.

Www-sivusto aukeaa syksyllä 2012 osoitteessa: http://www.kuuloavain.fi/

Sisäkorvaistutelasten yhdistys – LapCi ry: http://www.lapci.fi