Kuulo- ja puhevammaisten sähköiset palvelut

Kuulo- ja puhevammaisten henkilöiden oikeus videopuhelut mahdollistavaan internetyhteyteen

Kuulo- ja puhevammaisilla henkilöillä on lain takaama oikeus saada vakituiseen asuinpaikkaansa internetliittymä, jolla voi käyttää videopuhelu- ja etätulkkauspalveluita. Videopuhelut mahdollistavan internetyhteyden nopeuden täytyy olla sekä saapuvassa että lähtevässä liikenteessä vähintään 512 kilobittiä sekunnissa (ns. symmetrinen internetliittymä).

Kuulo- ja puhevammaisten käyttämät videopuhelut toimivat ns. symmetrisellä internetyhteydellä, jossa saapuvan liikenteen (vastapuolen kuvan näkyminen itselle) ja lähtevän liikenteen (oman kuvan näkyminen vastapuolelle) nopeus on sama. Nopeus saa tilapäisesti laskea alle laissa määritetyn vähimmäisnopeuden (512 kbit/s), mutta ei kuitenkaan alle 384 kilobittiin sekunnissa. Tiedonsiirron viive saa symmetrisessä internetyhteydessä olla enintään 150 millisekuntia.

Viestintävirasto turvaa kuulo- ja puhevammaisten henkilöiden oikeuden videopuhelut mahdollistavaan internetliittymään nimeämällä teleoperaattorin (ns. yleispalveluyritys) tarjoamaan palvelua niillä alueilla, joilla kaupallinen tarjonta ei ole riittävää. Kullekin alueelle nimetyn teleoperaattorin tulee huolehtia, että kuulo- ja puhevammaiset henkilöt saavat vakituiseen asuinpaikkansa internetliittymän, jonka nopeus on vähintään 512 kilobittiä sekunnissa (kbit/s). Liittymä tulee toimittaa kohtuullisessa toimitusajassa, ja sen on oltava hinnaltaan kohtuullinen.

Mikäli sinulla on kuulo- tai puhevamma ja vaikeuksia saada videopuhelut ja etätulkkauspalvelut mahdollistava internetliittymä, toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti:

 1. Tarkista hakukoneesta, onko Viestintävirasto nimennyt kuntaasi teleoperaattorin (yleispalveluyritys), jolla on velvollisuus tarjota symmetristä internetyhteyttä kuulo- ja puhevammaisille.
 2. Ota yhteys nimetyn teleoperaattorin asiakaspalveluun ja pyydä tarjous kuulo- ja puhevammaisille tarkoitetusta, symmetrisestä internetyhteydestä. Tarjouspyynnön tekemiseen voit käyttää Viestintäviraston tarjouspyyntölomaketta.

Ota yhteyttä Viestintävirastoon, jos:

 • et tarjouspyynnöstä huolimatta saa liittymää kuntasi yleispalveluyrityksestä
 • et saa liittymää alueella, jolle ei ole nimetty yleispalveluyritystä

Kuulo- ja puhevammaisten henkilöiden oikeus tekstiviestipalveluun

Kuulo- ja puhevammaisilla henkilöillä on lain takaama oikeus saada puhelinliittymä, jolla voi lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä vakituisessa asuinpaikassa. Mahdollisuus testiviestipalvelun käyttämiseen on tärkeä, jotta kuulo- ja puhevammaiset saavat hätätilanteessa yhteyden hätäkeskukseen.

Viestintävirasto turvaa kuulo- ja puhevammaisten henkilöiden oikeuden tekstiviestipalveluun nimeämällä teleoperaattorin (ns. yleispalveluyritys) tarjoamaan palvelua niillä alueilla, joilla kaupallinen tarjonta ei ole riittävää. Kullekin alueelle nimetyn teleoperaattorin tulee huolehtia, että kuulo- ja puhevammaiset henkilöt saavat vakituiseen asuinpaikkaansa liittymän, joka mahdollistaa tekstiviestipalvelun käytön. Liittymä tulee toimittaa kohtuullisessa toimitusajassa, ja sen on oltava hinnaltaan kohtuullinen.

Mikäli sinulla on kuulo- tai puhevamma ja vaikeuksia saada tekstiviestit mahdollistava liittymä, toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti:

 1. Tarkista hakukoneesta, onko Viestintävirasto nimennyt kuntaasi teleoperaattorin (yleispalveluyritys), jolla on velvollisuus tarjota tekstiviestipalvelua kuulo- ja puhevammaisille.
 2. Ota yhteys nimetyn teleoperaattorin asiakaspalveluun ja pyydä tarjous kuulo- ja puhevammaisten tekstiviestipalvelusta. Tarjouspyynnön tekemiseen voit käyttää Viestintäviraston tarjouspyyntölomaketta.

Ota yhteyttä Viestintävirastoon, jos:

 • et tarjouspyynnöstä huolimatta saa liittymää kuntasi yleispalveluyritykseltä
 • et saa liittymää alueella, jolle ei ole nimetty yleispalveluyritystä

—————

På svenska

Textmeddelandetjänster för personer med hörsel- och talskada / Rätten till textmeddelandetjänster för personer med hörsel- och talskada

Personer med hörsel- och talskada har lagenlig rätt att på deras stadigvarande boningsort få ett telefonabonnemang med vilket de kan sända och ta emot textmeddelanden. Möjlighet till textmeddelandetjänster är viktig för att personer med hörsel- och talskada i nödsituationer kan kontakta nödcentralen.

Kommunikationsverket tryggar hörsel- och talskadade personers rätt till textmeddelandetjänster genom att utse en teleoperatör (s.k. företag för samhällsomfattande tjänster) som måste tillhandahålla tjänsten på de områden där det kommersiella utbudet inte är tillräckligt. Den utsedda teleoperatören på området måste se till att personer med hörsel- och talskada till sin stadigvarande boningsort får ett abonnemang som möjliggör användningen av textmeddelandetjänster. Abonnemanget måste levereras inom skälig tid och till ett skäligt pris.

Om du har en hörsel- eller talskada och det är svårt att få ett abonnemang som möjliggör textmeddelanden, gör så här:

 1. Kontrollera i sökmotorn (https://www.viestintavirasto.fi/sv/internettelefoni/bastjanst/sokenoperatorforsamhallsomfattandetjanster.html), om Kommunikationsverket har utsett en teleoperatör (företag för samhällsomfattande tjänster) som är skyldig att tillhandahålla personer med hörsel- och talskada textmeddelandetjänster i din kommun.
 2. Kontakta den utsedda teleoperatörens kundtjänst och begär offert på textmeddelandetjänster för personer med hörsel- och talskada. Du kan använda Kommunikationsverkets blankett för offertbegäran (https://www.viestintavirasto.fi/attachments/lomakkeet/Yleispalveluliittyman_tarjouspyyntolomake_sv.pdf).

Kontakta Kommunikationsverket om:

 • du, trots offertbegäran, inte får ett abonnemang från företaget för samhällsomfattande tjänster i din kommun
 • du inte får ett abonnemang på ett område där det inte finns ett företag för samhällsomfattande tjänster. 
Mer information om nödanmälan som görs med textmeddelande (linkki sivulle http://www.112.fi/sv/nodnumret_112/information_for_specialgrupper)

Internetanslutning för personer med hörsel- och talskada / Rätten till internetanslutning som möjliggör videosamtal för personer med hörsel- och talskada 
Personer med hörsel- och talskada har lagenlig rätt att på deras stadigvarande boningsort få ett internetabonnemang med vilket de kan använda videosamtals- och distanstolkningstjänster. Hastigheten på den internetanslutning som möjliggör videosamtal måste vara minst 512 kilobit per sekund för både inkommande och utgående trafik (s.k. symmetriskt internetabonnemang).

Videosamtal som personer med hörsel- och talskada använder fungerar på en s.k. symmetrisk internetanslutning som har samma hastighet för inkommande trafik (man kan se motpartens bild) och utgående trafik (motparten kan se ens egen bild). Hastigheten får tillfälligt sjunka under den minimihastighet som fastställts i lag (512 kbit/s), dock inte till mindre än 384 kilobit per sekund. Fördröjningen i dataöverföringen får vara högst 150 millisekunder.

Kommunikationsverket tryggar hörsel- och talskadade personers rätt till internetabonnemang som möjliggör videosamtal genom att utse en teleoperatör (s.k. företag för samhällsomfattande tjänster) som måste tillhandahålla tjänsten på de områden där det kommersiella utbudet inte är tillräckligt. Den utsedda teleoperatören på området måste se till att personer med hörsel- och talskada till sin permanent boningsort får ett internetabonnemang vars hastighet är minst 512 kilobit per sekund (kbit/s). Abonnemanget måste levereras inom skälig tid och till ett skäligt pris.

Om du har en hörsel- eller talskada och det är svårt att få ett internetabonnemang som möjliggör videosamtal och distanstolkningstjänster, gör så här:

 1. Kontrollera i sökmotorn (https://www.viestintavirasto.fi/sv/internettelefoni/bastjanst/sokenoperatorforsamhallsomfattandetjanster.html), om Kommunikationsverket har utsett en teleoperatör (företag för samhällsomfattande tjänster) som är skyldig att tillhandahålla personer med hörsel- och talskada en symmetrisk internetanslutning i din kommun.
 2. Kontakta den utsedda teleoperatörens kundtjänst och begär offert på symmetrisk internetanslutning för personer med hörsel- och talskada. Du kan använda Kommunikationsverkets blankett för offertbegäran (https://www.viestintavirasto.fi/attachments/lomakkeet/Yleispalveluliittyman_tarjouspyyntolomake_sv.pdf).

Kontakta Kommunikationsverket om:

 • du, trots offertbegäran, inte får ett abonnemang från företaget för samhällsomfattande tjänster i din kommun
 • du inte får ett abonnemang på ett område där det inte finns ett företag för samhällsomfattande tjänster.