KLVL ry:n puheenjohtajaehdokkaat esittelyssä

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry:n puheenjohtaja valitaan liittokokouksessa Tampereella 17.11.2013. Puheenjohtajaksi on kaksi ehdokasta, nykyinen puheenjohtaja Sanna Loukusa ja hallituksen varajäsen Irja Seilola.

Esittelyssä Sanna Loukusa:

1. Kuka olet?Sanna2
Olen Sanna Loukusa, 39-vuotias perheenäiti Iistä, noin 40 km Oulusta pohjoiseen. Perheeseeni kuuluvat aviopuoliso ja kaksi lasta. Esikoisellani on erittäin vaikea-asteinen kuulovamma ja nuorin lapseni on normaalikuuloinen. Koulutukseltani olen filosofian maisteri (tietojenkäsittelytieteet) ja olen työskennellyt IT-alalla 17 vuotta erilaisissa ja erikokoisissa projektitehtävissä projektipäällikkönä, asiantuntijana, esimiehenä ja tiimin jäsenenä.

Luonteeltani olen ulospäin suuntautunut ja iloinen mutta määrätietoinen ja eteenpäin pyrkivä. Konfliktitilanteissa pyrin toimimaan sovittelevasti.

2. Miksi sinä olisit hyvä puheenjohtaja?
Olen toiminut Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry:n puheenjohtajana nyt vajaa neljä vuotta. Aloittaessani puheenjohtajana tilanne oli haastava: liitolla ei ollut pääsihteeriä eikä toimiston tilanne ollut selkeä. Nyt, vajaa neljä vuotta myöhemmin, liiton talous on saatu vakaaksi, kaikki käytössä olleet prosessit on uudistettu tai kehitetty alusta, henkilöstön toimenkuvia on rajattu, työskentelyä tehostettu ja palkkausta parannettu.

Liiton imago on tänään toisenlainen kuin aloittaessani ja liitto tekee yhteistyötä sujuvasti kaikkien kuulovamma-alan järjestöjen ja usean muun yhteistyökumppanin kanssa. Liiton strategiatyö on edennyt hyvin. Kaikki tämä työ on tehty yhdessä hallituksen, pääsihteerin ja henkilöstön kanssa.

Olin ilmoittanut hyvissä ajoin viime vuonna ja uudelleen aiemmin tänä vuonna, että en asetu enää ehdolle puheenjohtajan tehtävään vuodelle 2014. Koska pääsihteerimme kuitenkin ilmoitti alle kuukausi sitten irtisanoutumisestaan, haluan osoittaa sitoutumiseni tätä liittoa ja kuulovammaisten lasten perheitä kohtaan asettautumalla uudelleen ehdolle tehtävään. Hallitsen liittomme puheenjohtajan tehtävään liittyvät tiedot ja taidot ja pystyn perehdyttämään uuden pääsihteerin tähän tärkeään ja merkittävään tehtävään.

3. Mihin suuntaan haluat kehittää KLVL ry:tä?
Ensi vuonna ja tulevaisuudessa liittomme työssä on korostettava strategiajohtamista ja ympäröivän yhteiskunnan jatkuvaa analysoimista. Jatkossa on pystyttävä seuraamaan laajemmin yhteiskunnan tilaa ja arvioitava sen vaikutusten summaa kuulovammaisten lasten perheiden toimivaan arkeen ja edunvalvontaan. Näen KLVL ry:n vahvana kuulovammaisten lasten asiaa ajavana perhejärjestönä, joka työskentelee perheiden toimivan arjen parantamiseksi.

 

Esittelyssä Irja Seilola:

klvl-ipa1. Kuka olet?
Olen Irja Seilola, huonokuuloinen kolmen lapsen äiti. Kaksi lapsista on kuulovammaisia, toinen luokittelee itsensä kuuroksi ja toinen huonokuuloiseksi. Tällä hetkellä työskentelen Onerva Mäen koulussa Jyväskylässä kuulovammaisten lasten erityisluokanopettajana.

2. Miksi sinä olisit hyvä puheenjohtaja?
Puheenjohtajana näkisin vahvuudekseni monipuolisuuden. Olen vanhempi ja kuulovamma-alalla toimiva opettaja. Lisäksi järjestönäkökulmasta olen ollut jäsenenä kentällä, KLVL ry:n hallituksessa, työntekijänä KLVL ry:ssä järjestösihteerinä ja vertaistyökoordinaattorina sekä paikallistasolla olen ollut lähes koko ajan paikallisyhdistysten johtokuntien jäsenenä, ensin Helsingissä ja nykyään Keski-Suomessa.

Tällä hetkellä minulla on monipuolinen yhteistyöverkosto, joista osa on syntynyt KLVL ry:n työvuosieni aikana ja jäänyt elämään erilaisissa yhteistyökuvioissa. Nämä verkostot ovat KLVL ry:n käytettävissä, mikäli minut valitaan puheenjohtajaksi.

3. Mihin suuntaan haluat kehittää KLVL ry:tä?
KLVL ry:llä on mahdollisuudet kasvaa suureksi koko kuulovamma-alaa palvelevaksi liitoksi. Se on kuulovamma-alan vertaistuen ja tiedon välittäjä. Voimme olla uranuurtaja koko kentän yhteen saattamisessa. Lähtökohtana on oltava kuulovammainen lapsi yksilönä.