Hyvä käytäntö -suositus ensitiedon antamiseen lapsen sairaudesta tai vammaisuudesta

Ensitiedon antamisella on kauaskantoisia vaikutuksia myös kuulovammaisten lasten perheille. Uusi suositus pyrkii edistämään perheen sopeutumista vaikeaan tilanteeseen ja luomaan pohjan yhteistyölle terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

Hyvin annettu ensitieto lapsen tai sikiön sairaudesta, vammaisuudesta tai sukupuolipiirteisiin liittyvästä kehovariaatiosta vaikuttaa myönteisesti hoitosuhteeseen sekä perheen selviytymiseen haastavassa elämäntilanteessa, kertoo suosituksen laatinut lääkäriseura Duodecim.

Ensitietosuositus on yksi kansallisen lapsistrategian toimenpiteistä. Sen tarkoituksena on yhtenäistää tapaa, jolla vanhemmille kerrotaan lapsen tai sikiön sairaudesta, vammaisuudesta tai sukupuolipiirteisiin liittyvästä kehovariaatiosta. Ensitiedon antamisen vaikutukset heijastuvat kauas: lapsen ja muiden perheenjäsenten välisiin suhteisiin sekä vanhempien luottamukseen terveydenhuollon ammattilaisia kohtaan.

Duodecim kertoo, että suosituksessa kuvataan sitä, miten ensitietoa tulisi antaa, mitä asioita pitäisi käsitellä ja miten ensitiedon antamiseen kannattaa valmistautua. Keskustelun apuna toimivat suosituksen sisältämät tarkistuslista ja keskustelurunko.

Lähde: Duodecim.fi (26.10.2023)

Lue Duodecimin tiedote asiasta.

Suositukseen voi tutustua Terveysportti.fi-sivustolla.