Haemme järjestöassistenttia

Haemme joukkoomme järjestöassistenttia vuoden mittaiseen määräaikaiseen työsuhteeseen.

Paikka täytetään STEAn Paikka auki –avustusohjelman tuella. Työntekijän toivotaan pääsevän aloittamaan keväällä 2024.

Paikka auki-avustusohjelman tarkoituksena on edistää vaikeasti työllistyvien ja työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden mahdollisuuksia päästä työelämään sekä vahvistaa heidän työelämävalmiuksiaan. Paikkaa voivat hakea he, jotka eivät ole mukana työelämässä eivätkä tutkintoon johtavassa koulutuksessa.

Järjestöassistentin työnkuvana ovat liiton vertaistoimintaan ja viestintään liittyvät suunnittelu- ja toteuttamistehtävät, joita voidaan muokata palkattavan henkilön kokemuksen tai kiinnostuksen mukaan.

Arvostamme:

 • kokemusta vertaistoiminnasta, perheiden kanssa tehtävästä työstä ja sosiaalisesta mediasta
 • kokemusta kuulovammaisuudesta
 • organisointi- ja tiedonhakutaitoja
 • hyvää suomen kielen ja mahdollisesti myös viittomakielen taitoa
 • vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja
 • oma-aloitteisuutta ja tarkkuutta

Tarjoamme:

 • mahdollisuuden tulla mukaan tekemään arvokasta, ihmisläheistä työtä erityislasten ja perheiden hyväksi
 • tapahtumatuotantoon ja viestintään liittyviä avustavia tehtäviä
 • joustavat työajat
 • kokoaikatyön (37,5 t/vko) toimistossamme Valkeassa talossa Helsingin Haagassa
 • palkka 2200 €/kk

Lisätietoja tehtävästä antaa Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liiton toiminnanjohtaja Sari Suokas puh: 050 561 3752 7.2. klo 15-16, 13.2. klo 8-10 ja 15.2. klo 13-15.

Hakuaika päättyy 18.2.2024.  Toivomme, että täytät hakemuksen Webropolissa, pääset lomakkeelle oheisen painikkeen kautta.

Haastattelut järjestetään viikolla 9 tai 10 ja siihen kutsuttaville ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Työntekijä palkataan, mikä Stea myöntää siihen avustuksen.

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry (KLVL) on 60-vuotias kuulovammaisten lasten ja heidän perheidensä valtakunnallinen järjestö. Toiminnan tarkoituksena on tukea kaikkia kuulovammaisten lasten perheitä kuulovamman laadusta tai käytetystä kommunikaatiotavasta riippumatta. Liiton ydintoimintamuotoja ovat vertaistoiminta, tiedotus ja edunvalvonta. Liitolla on 9 alueellista jäsenyhdistystä ja jäsenperheitä on 596. Lisätietoja meistä löydät www.klvl.fi.