Fepedan vuosikokous Prahassa

Fepedan vuosikokous ja hallituksen kokoukset pidettiin lokakuun alussa Prahassa.

Vuosikokouksessa käytiin läpi viime vuoden toimintakertomus sekä hyväksyttiin vuoden 2018 tilit. Lisäksi hyväksyttiin tulevan vuoden budjetti ja toimintasuunnitelma. Ensi vuonna Fepeda juhlistaa 30-vuotisjuhlavuottaan, mikä tulee näkymään järjestön toiminnassa eri tavoin.

Vuosikokouksessa päätettiin toteuttaa uudelleen perhekysely (edellinen tehty 2013). Lisäksi seuraavan perheleirin suunnittelua varten päätettiin perustaa erillinen työryhmä – tavoitteena on järjestää seuraava leiri mahdollisesti jo vuonna 2021!

Käynnissä olevia kampanjoita (kuvakampanja, kirjekaveri-kampanja) työstetään niin ikään eteenpäin.

Aktiivista edunvalvontatyötä EU-tasolla jatketaan sekä yksin että yhdessä muiden järjestöjen kanssa. Osallistutaan edelleen yhteistyökumppanitoimintaan (Euroopan kuulovamma-alan järjestöt, kansainvälinen vanhempainfoorumi, WHO)