Suomen puheenjohtajuuskausi 2017–2020

Puheenjohtajuus siirtyi Espanjalta Suomelle vuosikokouksessa lokakuussa 2017. Puheenjohtajuuden lisäksi Suomen vastuulle siirtyi myös sihteeristö. Puheenjohtajamaan rooli ja vaikutusmahdollisuudet järjestön toiminnan kehittämiseen ovat merkittävät.

Puheenjohtajuuskauden tavoitteita ovat mm.:

  • Perheiden kokemukset arjesta – haasteiden ja hyvien käytänteiden jakaminen, vertaistuen lisääminen
  • Ensitiedon jakaminen
  • Jäsenmaiden yleinen aktivointi ja toiminnan tuominen lähemmäs jäsenmaiden perheitä mm. tiedottamista tehostamalla
  • Verkostoyhteistyön lisääminen kuulovamma-alan järjestöjen kesken sekä Euroopan tasolla että Suomessa
Valikko