Fepeda

FEPEDA (European Federation of Parents of Hearing Impaired Children) on vuonna 1990 perustettu eurooppalainen kuulovammaisten lasten vanhempien kattojärjestö, jonka jäseniä ovat kansalliset vanhempainliitot. Tällä hetkellä jäsenmaita on noin 20 ja uusia maita tulee mukaan toimintaan koko ajan.

Fepedan toiminnan tavoitteena on kuulovammaisten lasten ja heidän perheidensä edunvalvonta Euroopan tasolla mm. seuraamalla EU:n lainsäädäntöä ja pyrkimällä vaikuttamaan kuulovammaisten lasten ja heidän perheidensä asemaan ja oikeuksiin järjestön jäsenmaissa. Toiminnan avulla pyritään myös jakamaan tietoa eri jäsenmaissa hyväksi todetuista käytänteistä ja keskustelemaan perheiden kannalta keskeisistä kysymyksistä. Fepeda pyrkii myös lisäämään maiden välistä vuorovaikutusta ja vertaistukea esimerkiksi järjestämällä kansainvälisiä perhetapaamisia ja –leirejä.

Fepedan toiminnan tavoitteet ja arvot on kirjattu asiakirjaan ”Fepeda Vision Mission and Values Statement”, joka hyväksyttiin Dublinin vuosikokouksessa heinäkuussa 2009.

Lue uusimmat Fepedan uutiset täältä

 

Valikko