Edunvalvonta- ja viestintäkysely

Tervetuloa vastaamaan Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry:n (KLVL) edunvalvonta- ja viestintäkyselyyn!

Kyselystä saamamme tieto auttaa meitä kehittämään toimintaamme niin, että pystymme palvelemaan ja tukemaan kuulovammaisia lapsia ja heidän perheitään mahdollisimman hyvin jatkossakin.

Selvitämme viestinnän osalta, miten hyvin tavoitamme kuulovammaisten lasten perheitä nykyisten viestintäkanaviemme kautta ja minkälaista tietoa perheet kaipaavat meiltä.

Edunvalvonnan osiossa selvitämme, miten hyvin perheet saavat tarvitsemansa hoidon, kuntoutuksen ja palvelut sekä miten eri alojen ammattilaiset osaavat kohdata kuulovammaisen lapsen ja miten perheiden yksilölliset tarpeet otetaan huomioon. Meitä kiinnostaa myös mikä perheitä haastaa tällä hetkellä, mihin asioihin liiton toivotaan vaikuttavan edunvalvonnallaan, ja miten hyvin olemme pystyneet tukemaan meiltä apua pyytäneitä perheitä.

Vastausaikaa on 3.12.2023 saakka. Vastaaminen kestää arviolta noin 10 minuuttia ja se tapahtuu täysin anonyymisti. Lopussa voit jättää yhteystietosi, jos haluat osallistua arvontaan, jossa voi voittaa 50 € arvoisen lahjakortin HopLopiin.

Kyselyn tulokset julkaistaan KLVL:n viestintäkanavissa 2024 alkuvuoden aikana.

Suuri kiitos vastauksesta jo etukäteen!

Välkommen att svara på Hörselskadade Barns Föräldraförbund rf:s (HBFF) enkät om intressebevakning och kommunikation!

Den information vi får via enkäten hjälper oss att utveckla verksamheten, så att vi kan betjäna och stöda hörselskadade barn och deras familjer så bra som möjligt även i framtiden.

Vad gäller kommunikation tar vi reda på hur bra vi når familjer med hörselskadade barn via våra kommunikationskanaler, och hurudan information familjerna önskar få av oss.

I stycket om intressebevakning frågar vi om familjerna får den vård, habilitering och de tjänster som de behöver, samt om professionella inom olika områden vet hur man bemöter hörselskadade barn och hur familjernas individuella behov tas i beaktande. Vi är också intresserade av vilka utmaningar familjerna har för tillfället, vilka saker man önskar att förbundet skulle påverka med sin intressebevakning, och hur väl vi har lyckats hjälpa de familjer som bett om hjälp av oss.

Svarstiden är fram till 3.12.2023. Det tar ca 10 minuter att svara och du svarar helt anonymt. I slutet kan du uppge dina kontaktuppgifter, ifall du vill delta i utlottningen av ett presentkort värt 50 € till HopLop.

Resultatet av enkäten publiceras i HBFF:s kommunikationskanaler i början av 2024.

Stort tack på förhand för dina svar!