Anträ -kurs

ANTRÄ-kursen är en veckoslutskurs för svenskspråkiga familjer med hörselskadade barn. Kursen ordnas i samarbete med DHBS, Döva och hörselskadade barns stödförening rf.

Kursen inriktar sig på kamratstöd för svenskspråkiga familjer med hörselskadade barn. Vuxna och barn har skilt program.

Vem riktar sig kursen till?

Alla svenskspråkiga familjer med hörselskadade barn i Finland är välkomna på kursen.

När och var?

1.-3.10.2021 Varalan urheiluopisto, Tammerfors

Program

Programmet publiceras snart. Mer information finns här http://www.dhbs.fi/

Anmälning

Anmälning senast 9.9.2021

Tapahtumapaikka

Varalan urheiluopisto, Varalankatu 36 33240 TAMPERE