Alle 16-vuotiaan vammaistuen etuusohje on päivitetty

Etuusohjeesta poistettiin syrjivä ikäraja.

Uutisoimme joulukuussa siitä, kuinka yhdenvertaisuusvaltuutettu antoi Kelalle suosituksen koskien alle 16-vuotiaan vammaistuen etuusohjetta. KLVL ry ja LapCI ovat esittäneet yhdessä huolensa siitä, että Kelan alle 16-vuotiaan etuusohje syrjii kuulovammaisia lapsia ja nuoria, koska ohjeessa luki aiemmin, että vammaistukea myönnetään kuulovammaiselle kahdeksanteen ikävuoteen asti.

Nyt etuusohjeesta on viimein poistettu kyseinen syrjivä ikäraja. Olemme pyrkineet aktiivisesti vaikuttamaan ikärajan poistoon jo reilun 1,5 vuoden ajan. Olemme tyytyväisiä, että vaikuttamistyön tulos viimein konkretisoitui toivottuun lopputulokseen.

Näet ohjeen muutoksen alta ja ohjeen löydät kokonaisuudessaan täältä: https://www.kela.fi/etti/Alle16-vuotiaanvammaistuki.pdf

Perusvammaistukea koskeva kohta ennen muutosta:

Vammaistukeen oikeuttavaa rasitusta ja sidonnaisuutta katsotaan aiheutuvan, jos lapsi tarvitsee kuulovian vuoksi erityistä hoitoa, huolenpitoa ja kuntoutusta kielellisen tai muun kehityksen turvaamiseksi. Jos kuulovammainen lapsi tarvitsee kuuloviasta johtuvien ongelmien vuoksi tai kuuloapuvälineiden (kuulokojeen tai sisäkorvaistutteen) käytön kanssa apua ja valvontaa päivittäisissä toiminnoissa tai koulutyössä, katsotaan tästä aiheutuvan tavanomaista suurempaa rasitusta ja sidonnaisuutta perusvammaistukeen oikeuttavasti yleensä siihen asti, kunnes lapsi täyttää 8 vuotta. 

Ja nyt muutoksen jälkeen: 

Vammaistukeen oikeuttavaa rasitusta ja sidonnaisuutta katsotaan aiheutuvan, jos lapsi tarvitsee kuulovian vuoksi erityistä hoitoa, huolenpitoa ja kuntoutusta kielellisen tai muun kehityksen turvaamiseksi. Jos kuulovammainen lapsi tarvitsee kuuloviasta johtuvien ongelmien vuoksi tai kuuloapuvälineiden (kuulokojeen tai sisäkorvaistutteen) käytön kanssa apua ja valvontaa päivittäisissä toiminnoissa tai koulutyössä, katsotaan tästä aiheutuvan tavanomaista suurempaa rasitusta ja sidonnaisuutta perusvammaistukeen oikeuttavasti.